Aflæsning af Bose-Einstein-kondensater af ultrakolde atomer kan ophidses ved introduktion af ladede ioner til dannelse af atomskyer. Disse omgiver de fremmede ioner og har diametre på op til flere mikrometer. En forskergruppe fra University of Connecticut i Storrs rapporterer i den seneste udgave af Physical Review Letters (bind 89, referencenummer 093001). Ifølge beregningerne fra forskerne omkring Robert Cote polariserer de fremmede ioner de omgivende atomer i Bose-Einstein-kondensatet. Atomerne tiltrækkes derfor af ionerne. Dette danner et bundet system, hvor atomerne kredser om ion? en såkaldt "molekylær ion". Disse atomskyer har ikke kun enorme diametre sammenlignet med molekyler, men de er også ekstremt stabile på grund af den lave tæthed af Bose-Einstein-kondensater. Beregninger over flere millisekunder.

Forskerholdet mener, at de molekylære ioner vil føre til en bedre forståelse af fysiske processer i grænsefladen mellem atom- og faststoffysik. I et eksperiment kunne de fremmede ioner transporteres ved hjælp af en laserstråle ind i et Bose-Einstein-kondensat. Det ville være endnu enklere, hvis kondensatet allerede lå i en ionfælde fra starten, hvor fremmede ioner let kan introduceres.

Opladede ioner tiltrækker også atomer i normale gasser på grund af deres elektriske ladning. På grund af den mange gange højere gastæthed kolliderer ionerne imidlertid meget hyppigere med gasatomerne, hvilket forhindrer dannelse af molekylære ioner med stor diameter.

Stefan Maier-annonce

© science.de

Anbefalet Redaktørens Valg