I Atlanterhavet har forskere fra University of East Anglia i Norwich opdaget den eksplosive kemiske forbindelse methylnitrat og det beslægtede stof ethylnitrat. Indtil videre antages det, at disse eksplosive forbindelser næsten udelukkende bringes af mennesker i miljøet. Men den høje overmættelse af havvand med disse nitrater indikerer, at begge stoffer produceres i havet. Adele Chuck og hendes kolleger præsenterer deres arbejde i tidsskriftet Science (bind 297, s. 1151). Økologerne målte også koncentrationen af ​​de to stoffer i luften over havet og opdagede en massetransport fra havet til luften. De beregnet ud fra deres data den gennemsnitlige opholdstid for de to nitrater i atmosfæren. Deres resultat er i samme størrelsesorden som opholdstiden, som nås på grund af de to stoffers kendte nedbrydningsprocesser. Dette er en anden indikation af, at havet er kilden til begge forbindelser.

Materialernes oprindelse er stadig forundrende. Karlheinz Ballschmiter fra Ulm-universitetet vurderer det som muligt, at enzymet methyltransferase er involveret i produktionen af ​​de to nitrater. Med methyltransferase producerer nogle bakterier methan.

Imidlertid spiller dette enzym også en rolle i kræftforskning, fordi det blokerer for aktiviteten af ​​gener ved at tilføje methylrester til DNA'et. For at finde ud af om ”eksplosivpuslespillet” planlægger de britiske forskere laboratorieeksperimenter med mikroorganismer.

Axel Tillemans annonce

© science.de

Anbefalet Redaktørens Valg