At læse menneskelig sæd har en slags rumlig hukommelse, der gør det lettere at finde vej til æggecellen: de kan "huske" deres retningsændringer. Hvis sæden drejer til venstre, skal du dreje til højre ved næste kryds. Så de bevæger sig ikke i en cirkel og finder den rigtige måde. En Zürich-neurobiolog har nu fundet ud af dette, rapporterer videnskabsmagasinet "New Scientist" (nummer af 31. august, s. 15). Sæden har bestemt ingen kognitiv hukommelse, siger Peter Brugger fra Universitetet i Zürich. Så du kan ikke huske dit kursus, som den menneskelige hjerne gør. De skal stadig have en slags hukommelse, siger forskeren efter at have set mere end 700 humane sædceller.

Forskeren anbragte sæden i en T-formet kanal. Cellerne vandrede langs røret, indtil de kom til krydset? den ene halvdel vendte mod højre, den anden til venstre. På en anden vandring måtte sæden først svinge til højre, før de kunne tænde for T-bjælken. Der vendte godt 60 procent tilbage til venstre. De havde åbenbart "husket" deres første sætning.

Det er muligt, at enhver roterende bevægelse forårsager ujævnheder i mekanismen, der styrer halebevægelsen og dermed progressionen af ​​sædcellen, prøver Brugger at forklare sædhukommelsen. Den modsatte rotation kan kompensere for denne forstyrrelse. Det kan også tænkes, at sæden "zusammenrotten" og kommunikerer med hinanden.

ddp / bdw - Carolin Muck annonce

© science.de

Anbefalet Redaktørens Valg