Læse højt Den, der bruger en mobiltelefon, har ingen øget risiko for at få en hjernesvulst eller andre kræftformer i hovedet. Mindst to amerikanske forskere, som vurderede tidligere offentliggjorte undersøgelser af risikoen for kræft via mobiltelefoner på vegne af den svenske strålebeskyttelsesmyndighed, kom til denne konklusion. Selvom nogle undersøgelser peger på en forbindelse mellem kræft og mobiltelefoner, forklarer John D. Boice og Jeseph K. McLaughlin fra International Institute of Epidemiology i deres rapport. Ved nærmere undersøgelse viste de imidlertid enten metodologiske fejl, eller varigheden eller antallet af tilfælde involveret i kræft viste sig at være for lavt til pålidelige udsagn, skriver de to forskere i en pressemeddelelse fra instituttet.

På den anden side gjorde Boice og McLaughlin fem forskellige undersøgelser i tre lande meningsfulde, herunder en undersøgelse af 400.000 mobiltelefonbrugere i Danmark. Samlet set kan det konkluderes fra disse undersøgelser, at en forbindelse mellem kræft og den elektromagnetiske stråling af mobiltelefoner kan udelukkes med stor sikkerhed.

ddp / bdw - Ulrich Dewald

© science.de

Anbefalet Redaktørens Valg