Læs ud Pak sukkeret i tanken: Amerikanske forskere har udviklet en metode til at udvinde brint fra glukose. I fremtiden kunne meget enklere miljøbrændstoffer produceres fra biomasse, ifølge forskere omkring Randy Cortright fra University of Madison i tidsskriftet "Nature" (udgave 418, nr. 6901). De tidligere metoder til produktion af brændstoffer fra biomasse fungerer ved højere temperaturer og er derfor mindre effektive. I processen opvarmes en glukoseopløsning til ca. 240 grader celsius og udsættes for et tryk på tredive til halvtreds bar. Platinkatalysatorer initierer en kemisk reaktion, hvori sukkeret nedbrydes til brintgas og gasser såsom methan. Gasserne kunne derefter tjene som en energikilde til brændselsceller, for eksempel i elbiler eller hjem. Selvom drivhusgassen kuldioxid også akkumuleres i processen, er det i en lukket cyklus: når biomassen opbygges, udvinder planterne i luften nøjagtigt den mængde kuldioxid, der senere frigøres.

En sådan sukkeropløsning kan fremstilles ud fra biomasse af forskellig oprindelse, forklarer medforfatter James Dumesic. Det kan tænkes, blandt andet affald fra landbrug og skovbrug, rester fra træforarbejdning eller papirproduktion. Indtil den nye proces kan anvendes kommersielt, er der dog brug for nogle forbedringer, indrømmer Dumesic.

ddp / bdw - Ulrich Dewald

© science.de

Anbefalet Redaktørens Valg